echo "
viikko: ".date('W',time()); echo "
viikonpävä: ".$paiva[date('w',time())]; echo "
"; echo "
Jakson alku:".$_POST['jakson_alku']; echo "
Jakson loppu:".$_POST['jakson_loppu']; echo "
alkuaika: ".$alku_aika."\n
"; echo "
vuoden paiva: ".date('z',$alku_aika)."\n
"; echo "
today: ".time()."\n"; echo "
today: ".date('d-m-Y', time())."\n"; echo "
today: ".date('W', time())."\n"; $aika=time()+60*60*24; echo "
huomenna: ".$aika."\n"; echo "
huomenna: ".date('d-m-Y', $aika)."\n"; echo "
huomenna: ".date('W', $aika)."
\n"; $yh_aika=time()+2*60*60*24; echo "
ylihuomenna: ".$yh_aika."\n"; echo "
ylihuomenna: ".date('d-m-Y', $yh_aika)."\n"; echo "
ylihuomenna: ".date('W', $yh_aika)."\n";